Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

Dagna Dejna (PhD)

 

accept 04a

Open Access Publications

Affiliation, position:
NCU Faculty of Educational Sciences, Assistant Professor

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research interests:
Descriptions of traditions in the culture of poverty
Educational Positions as a byproduct of fashion and universality
General Education

Position in the team:
Preparation of methodological foundations and descriptions of ongoing and planned research projects

Activities related to science:
Ethnographic research in schools in the Warmia and Mazury Voivodeship
Section Advisor for Cultural Animation (Department of Educational Sciences NCU)
Educator at the Children's Science Laboratory (Laboratory School in Torun)
Cooperation with the programme "Projector - student volunteer"
Postgraduate student of intellectual property protection (University of Warsaw)

Awards and honors:
Nicolaus Copernicus University Rector's Award for the outstanding doctoral dissertation (2011)
Organized by the Polish Pedagogical Society meeting with cycle dilemmas, initiative, awakening on the occasion of the book publication - Amish. The phenomenon of endemic education.
Amish. The phenomenon of endemic education was nominated for Culture and Education Journal for the best monograph addressing issues of culture, society and education

Key publications:
Dejna D., Nisza dla amisza. Wartości niezbywalne, granice nieprzekraczalne i obszary tabu jako religijne więzy splatające wspólnotowe więzi, [w:] Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, Katowice - Rollins College, Floryda 2013.
Dejna D., Amisze. Fenomen wychowania endemicznego, Toruń 2012.
Dejna D., Problemy badacza rozpoznającego społeczności niszowe. Badania etnopedagogiczne w zborach amiszów starego zakonu w Pensylwanii w USA, [w:] Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu, Szczecin 2012.
Dejna D., Rola wychowania w niszowej, zamkniętej społeczności amiszów starego zakonu, [w:] Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań. Dziecko i jego wychowanie – między tradycją a współczesnością, Cieszyn 2012.
Dejna D., Ciało w kontekście ekologii głębokiej, [w:] Dzikie życie, 2008/6, Bystra 2008.

book icon red Open Access Publications

Major conferences:
November 2012: XXV Forum Pedagogów. Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Title of the paper: Szkoła amiszów starego zakonu jako niszowa przestrzeń edukacyjna

November 2012:Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, Uniwersytet Śląski, Katowice
Title of the paper: Wartości niezbywalne, granice nieprzekraczalne i obszary tabu jako religijne więzy splatające wspólnotowe więzi. Przykład społeczności amerykańskich amiszów starego zakonu

November 2012: Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne, a praktyka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Title of the paper: Rodzina jako przestrzeń edukacyjna. Fenomen wychowania endemicznego
w niszowej społeczności amiszów starego zakonu

September 2012: Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Title of the paper: Nauka przed trzydziestką. Nowe prawo i inne zmiany

March 2012: Międzypokoleniowe uczenie się- w teorii, badaniach i praktyce, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Title of the paper: Ciągłość i endemiczność systemu wartości i jego obrona przed zewnętrznymi wpływami w wielopokoleniowych rodzinach amiszów starego zakonu