Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

Iwona Górecka (PhD student)

 

accept 08

Open Access Publications

Affiliation, position:
PhD student, Faculty of Educational Sciences NCU

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research interests:
Issues related to building teachers’ teams
The marketing of education services
Social Communication

Position in the team:
Organizational functions
Work on concepts and research plans

Activities related to science:
Adviser of the Andragogy Section (Faculty of Educational Sciences NCU)
Coordinator and adviser of the Student Educational Conference (PKS)
Organization of the 1st Interdisciplinary Conference on Human Resource Management Research in a modern economy with particular emphasis on the area of Adult Education, June 2012, Faculty of Economics and Management, Faculty of Educational Sciences NCU
Cooperation with national Student Scientific Associations at the universities in Poznan, Warsaw, Bydgoszcz, Olsztyn, Lodz
Cooperation with the Foundation for the Development of Volunteering (The projector programme – student volunteer)

Awards and honors:
Title of the best student of the Faculty of Educational Sciences NCU, the award of the Rector of NCU and the Dean of the Faculty of Educational Sciences (2010)
Title of best graduate of the Faculty of Educational Sciences NCU, the award of the Rector of NCU and the Dean the Faculty of Educational Sciences (2010)

Key publications:
Górecka I., Wizerunek szkół publicznych i niepublicznych – raport z badań własnych, [w:] Edukacja Otwarta, 2011/1, Płock 2011.
Górecka I., Dyskursy młodych andragogów, Olejarz M. (red.) – recenzja, [w:] Rocznik Andragogiczny, 2010, Toruń 2010.
Górecka I., Sprawozdanie z XII Studenckiej Konferencji Naukowej Specjalizacji Andragogicznej. Start zawodowy studentów w obliczu zagrożeń dla gospodarki, [w:] Rocznik Andragogiczny 2009, Toruń 2009.
Górecka I., Sprawozdanie z III Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS): Pedagogu zaplanuj swą podróż- wybierz alternatywę dla siebie, [w:] Rocznik Andragogiczny 2009, Toruń 2009.

book icon red Open Access Publications

Major conferences:
November 2012: Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Title of the poster: Kultura organizacyjna w przestrzeni edukacyjnej-znaczenie dla działalności szkoły

June 2012: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w nowoczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji dorosłych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Title of the paper: Kultura organizacyjna w oświacie