Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

Mirosław Zientarski (PhD)

 

accept 09

Open Access Publications

Affiliation, position:
NCU Faculty of Educational Sciences

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Research interests:
Physical education, health education,
ICT in the processes of teaching and learning, Sociology of Education

Position in the team:
Implementing modern technology to research projects
Work on concepts and research plans

Activities related to science:
Member of the organizing committees of scientific events (eg conference - Natura – Edukacja – Kultura, VII Zjazd Pedagogiczny)
Member of the Team for the Implementation of e-Learning in WSIiE
Social activist in the Association and the Foundation for the Ombudsman for parents as part of the Save the babies Action
participant of LPP-Erasmus Programme, the Teaching Staff Mobility (Germany, Portugal)

Awards and honors:
Rector's Award WSiIE in Olsztyn - Copernicus Medal (2009)
Rector's Award WSiIE in Olsztyn - for exemplary care for Young Scientists Association (2010)

Key publications:
Nalaskowski F., Zientarski M., 7 grzechów głównych konferencji, [w:] Historia i Kultura, 2011/2, Lublin 2012.
Zientarski M., Drama i emocje, [w:] Polski w Praktyce. Czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach, 2009/6.
Zientarski M., Działalność Zakonu Towarzystwa Jezusowego na rzecz wychowania fizycznego na ziemiach polskich, [w:] Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, T. 1: Socjologia, Pedagogika, Malec T. Cz. (red.), Olsztyn 2007.

book icon red Open Access Publications

Major conferences:
May 2012: Education, Ethics and the Environment, Toruń
Title of the paper: The Delights and the Dilemmas of Digital Schooling based on Exception on e-reading

June 2009: Pozwólmy dzieciom myśleć – o umiejętnościach matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń
Title of the paper: Rozwijanie myślenia uczniów warunkiem twórczego wypełniania zawodu nauczyciela

July 2008: II Forum Kół Naukowych WSIiE, Olsztyn
Title of the paper: Ciało i cielesność w pryzmacie integralnej wizji rozwoju człowieka - wątki pedagogiczne

May 2008: II Kętrzyńskie Sympozja Pedagogiczne: Ciało – Sport – Edukacja, Kętrzyn
Title of the paper: Sport w szkole. Między naiwnością a optymizmem