Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

O nasPola badawcze
accept 21Nasze zainteresowania badawcze stanowią również, a może przede wszystkim, element tej układanki. Są interdyscyplinarne. Rozciągają się od problematyki edukacji w społecznościach niszowych, do pedagogicznych wymiarów zanurzenia w uniwersalnej, kosmopolitycznej popkulturze. Od zagadnień związanych z kształceniem nauczycieli, do metodyki nauczania na wszystkich szczeblach edukacyjnych (również na szczeblu akademickim).
W polu zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z nowoczesną szkołą, wychowaniem endemicznym i nierównościami społecznymi. Członkowie zespołu są również menadżerami oświaty, biorą udział w tworzeniu podstaw programowych, organizują kształcenie podyplomowe i koordynują programy międzynarodowe. Nasze badania naukowe nie są zatem badaniami „gabinetowymi", prowadzonymi z perspektywy zacisznych gabinetów uniwersyteckich. Funkcjonujemy bardzo blisko praktyki edukacyjnej.
Pragniemy nie tylko przyglądać się rzeczywistości edukacyjnej i ją opisywać, ale przede wszystkim wyjaśniać, zmieniać i wymyślać od nowa. Jak?

Rozwój
Doskonaląc swój warsztat badawczy – dbamy, aby narzędzia, których używamy były najwyższej jakości. Studiując raporty z badań prowadzonych w najlepszych ośrodkach akademickich bierzemy udział w ich życiu intelektualnym. Czytając najnowsze pozycje metodologiczne śledzimy światowe trendy badawcze, a wracając do klasycznych szkół metodologicznych uczymy się od najlepszych. Wreszcie prowadząc własne badania naukowe mierzymy się z osobistymi planami, tezami i pytaniami.
Regularnie uczestnicząc w szkoleniach dotyczących pozyskiwania funduszy na badania naukowe kumulujemy wiedzę i zdobywamy kompetencje niezbędne do funkcjonowania w rzeczywistości urynkowionej nauki.


image1 image2 image3