Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

O nas

 

Działalność
accept 25Pracując nad nowymi projektami badawczymi przyglądamy się rzeczywistości edukacyjnej. To, co w nauce najważniejsze, czyli pytania i zdziwienie, konfrontujemy z możliwościami finansowania naszych projektów. Tego wymaga nowoczesna nauka. Staramy się być najlepsi, bo tylko w ten sposób udaje się konkurować z najlepszymi. Tworzymy naukę, która jest odbiciem naszych temperamentów i kompetencji. Organizując konferencje naukowe i warsztaty badawcze dbamy o to, aby nie powielać popularnych błędów, walczymy z biurokracją, zmagamy się z niedorzecznymi utrudnieniami i przyzwyczajeniami. Wymyślamy więc wszystko od początku, potykając się niekiedy o własne ambicje i pomysły. Naszym celem jest, po pierwsze, prowadzenie badań naukowych wpisujących się w poszczególne pola zainteresowań wszystkich członków zespołu. To możliwe wyłącznie dzięki staraniom o pozyskanie funduszy z różnych źródeł. To klucz do sukcesu, tym właśnie się zajmujemy. Po drugie, naszym celem jest aktywne uczestnictwo w życiu naukowym. Udział w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności zdobywania środków na przedsięwzięcia badawcze. Organizowanie konferencji naukowych oraz aktywny udział w konferencjach. Organizowanie warsztatów badawczych, podczas których młodzi adepci nauki konfrontują swoje projekty z doświadczonymi wykładowcami. Praca nad wspólnymi publikacjami na najwyższym poziomie oraz wzajemne wspieranie swoich działań w zakresie upowszechniania wyników indywidualnej pracy.


Zespół
Skład zespołu jest już kompletny, skończony, ale trwają prace nad stworzeniem możliwości podjęcia współpracy o charakterze międzynarodowym. Choć w celu wymiany doświadczeń szukamy partnerów nie tylko z krajów europejskich i pozaeuropejskich, interesuje nas również nasze krajowe podwórko. Oprócz wymiany doświadczeń zajmują nas przede wszystkim możliwości jakie niesie wspólna praca nad projektami badawczymi.
Nade wszystko jednak jesteśmy zgraną paczką dobrych i niezawodnych przyjaciół. My nie tylko bardzo ściśle współpracujemy, spotykając się regularnie na uczelni. Udaje nam się również prowadzić wspólne i nadzwyczaj udane życie towarzyskie. Łączy nas zapał, pracowitość oraz to, że korzenie naszych karier akademickich spotkały się w jednym, dobrze nam znanym miejscu.

 

 image1 image2 image3