Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

Filip Nalaskowski

Publikacje w wolnym dostępie : Open Access Publications

 

English texts:

2013 The "rich" and "poor" – plans of youth education from Grudziądz and surrounding areas and their symbolic capital [Summary]
2013 The Origin And Methodology Of Research On Youths' Educational Plans From Grudziądz And Grudziądz Region [Abstract]
2013

Phenomenon Of Grudziądz. Case Of The City With No University [Abstract]

2012 Political correctness – The Bad One who doesn't exist [ABSTRACT]
2011

HOW THE IDIOT CONQUERED THE INTERNET - MIDDLE EUROPE EXAMPLE [Abstract]

2011 The Unique Idea of the Social Education Classes. The Method of Social Projects
2010 Prediction of Disaster? Contemporary History of the Polish Higher Education

 

  

Teksty w języku polskim:

2013

Publiczni i niepubliczni. Przełom

2013

„Bogacze” i „biedacy” - plany edukacyjne młodzieży Grudziądza i okolic a ich kapitał symboliczny [streszczenie]

2013

Polityka rodzinna wobec wyzwań demograficznych. Polska: starania o rozbudowę, czy walka o ratunek? – o narodowym „zakręcie” demograficzny i tym, co za nim

2013

 

Geneza i metodologia badań planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i regionu grudziądzkiego [Streszczenie]

 

2013

Fenomen Grudziądza. Przypadek miasta bez uczelni wyższej [Streszczenie]

2012 Poprawność polityczna – Ten Zły, który nie istnieje [Abstrakt]
2012 7 grzechów głównych konferencji
2011

Nowe fenomeny internetowe jako pole refleksji badacza społecznego

2010 Metoda projektów społecznych
2009 Krzywe zwierciadło popkultury
2010 Internet jako narzędzie aberracji zjawisk popkultury
2009 Zapowiedź końca - Zapowiedź końca – historia najnowsza uczelni wyższych w Polsce
2008 Ubóstwo a wykluczenie z kultury - Post scriptum
2007 Wykluczenie społeczne jako przedmiot namysłu naukowego
2007 Ubóstwo a wykluczenie społeczne jako problem dla edukacji
2006 Potoczne postrzeganie ubóstwa na przykładzie sztuki filmowej
2005 D-Wychowanie