Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

Mirosław Zientarski

Publikacje w wolnym dostępie : Open Access Publications

English texts:

2013 Pedagogy of Sources and De-fetishization of Digital Education [Abstract]
2013 The "rich" and "poor" – plans of youth education from Grudziądz and surrounding areas and their symbolic capital [Summary]
2013 The Origin And Methodology Of Research On Youths' Educational Plans From Grudziądz And Grudziądz Region [Abstract]
2010 Does reading books actually defame students? The notes about dehumanization in the part of academic community of the University of Computer Science and Economics [Abstract]
2009 Thought is the Creation [Abstract]

  

Teksty w języku polskim:

2013 „Bogacze" i „biedacy" - plany edukacyjne młodzieży Grudziądza i okolic a ich kapitał symboliczny [Streszczenie]
2013

Geneza i metodologia badań planów edukacyjnych młodzieży z Grudziądza i regionu grudziądzkiego [Streszczenie]

2013

Aspiracje i plany edukacyjne uczniów szkół średnich jako emancypacyjny wymiar sukcesu szkoły [Abstrakt]

2012 7 grzechów głównych konferencji
2011 Profilaktyka logopedyczna w nauce czytania - między pragnieniem a koniecznością
2010 Czy czytanie książek rzeczywiście hańbi studentów? Rzecz o dehumanizacji części środowiska akademickiego WSIiE
2009

Istota i działalność edukacyjna Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza

2009 Drama i emocje
2009 Myśl jest kreacją
2008 Raport z ‘Warsztatów technik koncentracji umysłu i efektywnego działania’
2007 Sport w szkole. Między naiwnością a optymizmem
2006 Działalność Zakonu Towarzystwa Jezusowego na rzecz wychowania fizycznego na ziemiach polskich
2000 Recenzja książki „Zabawy w naturze na każdą porę roku” autorstwa Rolfa Patermanna
1999 Uzdowić ducha
1999 Sport a media
1999 Edukacyjne ISO 9001?