Gozdzik nowe logo

Zespół Monitorowania Zmian

    w  Kulturze  i  Edukacji

Nagroda organizacyjna dla Zespołu

W dniu 12 maja br. Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu większością głosów pozytywnie zaopiniowała wniosek o przyznanie nagrody organizacyjnej dla Zespołu. Nagrody przyznaje JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Czekając na rozstrzygnięcie kolejnych etapów będziemy robić to, co potrafimy najlepiej - ciężko pracować.