Gozdzik nowe logo

Zespół Monitorowania Zmian

    w  Kulturze  i  Edukacji

Mamy duży sukces!

1/3 naszego zespołu – dr Dagna Dejna i dr Filip Nalaskowski – otrzymała wyjątkowe wyróżnienie. Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez najbliższe 3 lata otrzymywać będą stypendium dla wybitnych młodych naukowców.

To zupełnie wyjątkowa sytuacja, gdyż są jedynymi pedagogami wśród laureatów. Co więcej nigdy wcześniej pedagodzy nie otrzymali tego wyróżnienia, a nawet grono nagrodzonych badaczy nauk społecznych i humanistycznych jest tu bardzo wąskie. Hura!