Gozdzik nowe logo

Zespół Monitorowania Zmian

    w  Kulturze  i  Edukacji

Dr Dagna Dejna

 

DD

Open Access Publications

Afiliacja, zajmowane stanowisko:
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, adiunkt

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe:
Opisy tradycji kultury ubogiej
Nisze edukacyjne jako produkt uboczny mody i powszechności
Beznadzieja - jako kategoria pedagogiczna
Ochrona własności intelektualnej
Pedagogika ogólna

Pełniona funkcja w zespole:
Przygotowanie podstaw metodologicznych oraz umocowanie teoretyczne prowadzonych i planowanych badań

Działalność związana z nauką:
Prowadzenie badań nad stopniem identyfikacji z państwem i społeczeństwem młodzieży z Rosji, Gruzji, Turcji, Rumunii i Polski
Członek Euroazjatyckiej Unii Naukowców
Nawiązanie współpracy naukowej z:

 • Batumi Shota Rustaveli State University,
 • Ovidius University of Constanta w Rumunii,
 • Wołgogradzkim Uniwersytetem Państwowym w Federacji Rosyjskiej,
 • Cukurova University w Turcji.

 • Prowadzenie badań etnograficznych na terenie znikających szkół wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim.
  Badania nad kategorią beznadziei w pedagogice.

  Nagrody i wyróżnienia:
  Rector's Award for outstanding Nicolaus Copernicus University doctoral dissertation (2011)
  Zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne spotkanie autorskie z cyklu Dylematy, inicjatywy, przebudzenia z okazji wydania książki Amisze. Fenomen wychowania endemicznego
  Książka Amisze. Fenomen wychowania endemicznego została nominowana do nagrody czasopisma Kultura i edukacja za najlepszą monografię podejmującą problematykę kultury, społeczeństwa i edukacji

  Najważniejsze publikacje:
  Dejna D., Amisze. Fenomen wychowania endemicznego, Toruń 2012. Dejna D., Nalaskowski F., Publiczni i niepubliczni. Przełom, Toruń 2013.
  Dejna D., Nalaskowski F., Pedagogika, jako kierunek studiów w świetle ostatnich raportów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz badań własnych, [w:] Społeczeństwo i polityka, 2/2013.
  Dejna D., PROBLEMS WHICH CONFRONT A SCIENTIST INVESTIGATING NICHE COMMUNITIES. ETHNOPEDAGOGICAL RESEARCH IN THE COMMUNITIES OF THE OLD ORDER AMISH IN PENNSYLVANIA IN THE US, [w:] Research and Science Today, University “Constantin Brancusi” (Rumunia), 2(8)2014, 47-55.
  Dejna D., Nalaskowski F., О Высшем Учебном Заведении как о средстве спасения для депрессивного, потерянного города - на примере польского города Грудзёнз, [w:] Volgograd State University Journal, 2,2014.
  Dejna D., Семейная политика как система проектов - социальных, экономических и идеологических и как способ на развитие социального потенциала региона. Пример Польши, [w:] Всероссийской научно-практической конференции. ИМИДЖ В СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ, Volgograd 2014.
  Dejna D., Rola wychowania w niszowej, zamkniętej społeczności amiszów starego zakonu, [w:] Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań. Dziecko i jego wychowanie – między tradycją a współczesnością, Cieszyn 2012.
  Dejna D., Ciało w kontekście ekologii głębokiej, [w:] Dzikie życie, 2008/6, Bystra 2008.

  book icon red Open Access Publications

  Ważniejsze konferencje:
  Udział w seminarium eksperckim organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego - "Polska za 25 lat - drugi skok modernizacyjny", Pałac Prezydencki, czerwiec 2014.

  Konferencja: Wizerunek w strategii rozwoju innowacji regionów Rosji, Wołgograd (Rosja), Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, czerwiec 2014.

  Listopad 2012: XXV Forum Pedagogów. Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
  Tytuł referatu: Szkoła amiszów starego zakonu jako niszowa przestrzeń edukacyjna

  Listopad 2012: Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, Uniwersytet Śląski, Katowice
  Tytuł referatu: Wartości niezbywalne, granice nieprzekraczalne i obszary tabu jako religijne więzy splatające wspólnotowe więzi. Przykład społeczności amerykańskich amiszów starego zakonu

  Listopad 2012: Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne, a praktyka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
  Tytuł referatu: Rodzina jako przestrzeń edukacyjna. Fenomen wychowania endemicznego
  w niszowej społeczności amiszów starego zakonu

  Wrzesień 2012: Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
  Tytuł referatu: Nauka przed trzydziestką. Nowe prawo i inne zmiany

  Marzec 2012: Międzypokoleniowe uczenie się- w teorii, badaniach i praktyce, Uniwersytet Łódzki, Łódź
  Tytuł referatu: Ciągłość i endemiczność systemu wartości i jego obrona przed zewnętrznymi wpływami w wielopokoleniowych rodzinach amiszów starego zakonu