Gozdzik nowe logo

Zespół Monitorowania Zmian

    w  Kulturze  i  Edukacji

Echa

Zapraszamy do zapoznania się z echami medialnymi naszej działalności. Są tu zarówno informacje o naszej działalności indywidualnej jak i zbiorowej.

echo 11 01 2013

echo 2 06 12 2012

echo 06 12 2012

echo 3 06 12 2012

echo 05 12 2012

echo 30 06 2011

echo 31 01 2011