Gozdzik nowe logo

Zespół Monitorowania Zmian

    w  Kulturze  i  Edukacji

Dr Filip Nalaskowski

 

Filip Nalaskowski

Open Access Publications

Afiliacja, zajmowane stanowisko:
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, adiunkt

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe:
Szeroko rozumiana kultura popularna, media
Socjologia edukacji
Ubóstwo i wykluczenie społeczne jako problem dla edukacji

Funkcja pełniona w zespole:
Koordynowanie wszystkich działań Zespołu
Tworzenie strategii działań Zespołu oraz planowanie kolejnych przedsięwzięć i inicjatyw

Działalność związana z nauką:
Ekspert/recenzent dla: Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding - ROMANIA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - POLSKA
Autor metody „Projektów społecznych" – jako alternatywnej drogi kształcenia studentów kierunków społecznych
Członek rady naukowej pisma: Journal of Faculty of Education
Kierownik kilku projektów badawczych
Prelekcje za granicą, m.in.: 2012 Porto (Portugalia), 2012 Philadelpia (USA), 2012 Adana (Turcja)
Nawiązanie współpracy naukowej z:

  • Batumi Shota Rustaveli State University,
  • Ovidius University of Constanta w Rumunii,
  • Wołgogradzkim Uniwersytetem Państwowym w Federacji Rosyjskiej,
  • Cukurova University w Turcji.

Nagrody i wyróżnienia:
Od 2015, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego jest laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców - obok dr Dagny Dejny - jako jedyni pedagodzy w Polsce.

Decoration of Merit for the Warmia and Mazury District – Research and Innovation (2012)

Copernicus Award for Research Poverty, awarded by WSIiE in Olsztyn (2008)

Rector's Award for outstanding Nicolaus Copernicus University doctoral dissertation (2007)

Najważniejsze publikacje:

Dejna D., Nalaskowski F., Publiczni i niepubliczni. Przełom, Toruń 2013.

Dejna D., Nalaskowski F., Pedagogika, jako kierunek studiów w świetle ostatnich raportów Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych oraz badań własnych, [w:] Społeczeństwo i polityka, 2/2013.

Nalaskowski F., Polish strategy : efforts to build up and the fight to save them? – About national demographic “turn” and what is behind it, [w:] Research and Science Today, University “Constantin Brancusi” (Rumunia), 2(8)2014, 47-55.

Dejna D., Nalaskowski F., О Высшем Учебном Заведении как о средстве спасения для депрессивного, потерянного города - на примере польского города Грудзёнз, (O uczelni wyższej jako ratunku dla upadającego, przegranego miasta - na przykładzie polskiego Grudziądza), [w:] Volgograd State University Journal, 2, 2014.

Nalaskowski F., Демографический downhill и изменения в польском высшем образовании [w:] Всероссийской научно-практической конференции. ИМИДЖ В СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ, Volgograd 2014.

Nalaskowski F., Ubóstwo i wykluczenie społeczne jako problem dla edukacji, Olsztyn 2007.

Nalaskowski F., Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie - bogactwo, różnorodność, doświadczenia, M. Saszewicz (red.), Toruń 2005 – tłumaczenie.

Nalaskowski F., Zientarski M., 7 Grzechów głównych konferencji, [w:] Historia i Kultura, 2012/2, Lublin 2012.

Nalaskowski F., Poprawność polityczna - Ten Zły, który nie istnieje,[w:] Kultura i Edukacja, 2012/2, Toruń 2012.

book icon red Open Access Publications

Ważniejsze konferencje:

Udział w seminarium eksperckim organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego - "Polska za 25 lat - drugi skok modernizacyjny", Pałac Prezydencki, czerwiec 2014.

Konferencja: Wizerunek w strategii rozwoju innowacji regionów Rosji, Wołgograd (Rosja), Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, czerwiec 2014.

Marzec 2012: ICERI, Walencja (Hiszpania)
Tytuł referatu: How The Idiot Conquered an Internet

Grudzień 2011: In Quest for Equal Rights, Warszawa (Polska)
Tytuł referatu: The "Philosophy" of Internet

Listopad 2011: INTED, Madrid (Hiszpania)
Tytuł referatu: The New idea for social education classes - group projects

Maj 2010: New Horizons of Education, Salami Bay (Cypr)
Tytuł referatu: The Condition of Polish Universities - Report

Kwiecień 2010: New Media in Education, Adana (Turcja)
Tytuł referatu: Who is a Web-Celebrity – the case of CC