Gozdzik nowe logo

Zespół Monitorowania Zmian

    w  Kulturze  i  Edukacji

Mgr Iwona Górecka

 

Iwona Górecka

Open Access Publications

Afiliacja, zajmowane stanowisko:
Słuchaczka studiów doktoranckich, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe:
Problematyka związana z budowaniem zespołów nauczycielskich
Marketing usług edukacyjnych
Komunikacja społeczna

Pełniona funkcja w zespole:
Funkcje organizacyjne
Praca nad koncepcją i planami badań

Działalność związana z nauką:
Funkcja Opiekuna Sekcji Andragogicznej (Wydział Nauk Pedagogicznych UMK)
Koordynator i opiekun naukowy Pedagogicznych Konferencji Studenckich (PKS)
Organizacja I Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
w nowoczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Edukacji Dorosłych, czerwiec 2012, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK
Współpraca z ogólnopolskimi studenckimi kołami naukowymi z uczelni w Poznaniu, Warszawie, Bydgoszczy, Olsztynie, Łodzi
Współpraca z Fundacją Rozwoju Wolontariatu (Program PROJEKTOR-wolontariat studencki)

Nagrody i wyróżnienia:
Tytuł najlepszego studenta Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, nagroda Rektora UMK
i Dziekana WNP (2010)
Tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, nagroda Rektora UMK i Dziekana WNP (2010)

Najważniejsze publikacje:
Górecka I., Zuzanna Zbróg, Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych- recenzja , Impuls, Kraków 2011, ss. 308 [w:] Paedagogia Christiana Vol 32, No 2 (2013), Toruń 2014.
Górecka I., Wizerunek szkół publicznych i niepublicznych – raport z badań własnych, [w:] Edukacja Otwarta, 2011/1, Płock 2011.
Górecka I., Dyskursy młodych andragogów, Olejarz M. (red.) – recenzja, [w:] Rocznik Andragogiczny, 2010, Toruń 2010.
Górecka I., Sprawozdanie z XII Studenckiej Konferencji Naukowej Specjalizacji Andragogicznej. Start zawodowy studentów w obliczu zagrożeń dla gospodarki, [w:] Rocznik Andragogiczny 2009, Toruń 2009.
Górecka I., Sprawozdanie z III Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS): Pedagogu zaplanuj swą podróż- wybierz alternatywę dla siebie, [w:] Rocznik Andragogiczny 2009, Toruń 2009.

book icon red Open Access Publications

Ważniejsze konferencje:
Wrzesień 2013: VIII Zjazd Pedagogiczny pt. Różnice - edukacja - inkluzja, Uniwersytet Gdański, Gdańsk Tytuł referatu: Przywództwo w funkcjonowaniu zespołu pracowniczego - dyrektor szkoły jako przywódca zespołu nauczycielskiego Tytuł posteru: Przywództwo i metody zarządzania a typ kultury organizacyjnej szkoły

Czerwiec 2013: II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Edukacja całożyciowa wobec współczesnych wyzwań rynku pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń Tytuł referatu: Budowanie i zarządzanie efektywnym zespołem pracowniczym jako wyzwanie dla współczesnego lidera Tytuł posteru: Silne przywództwo a skuteczne zarządzanie - o wyższości przywództwa nad zarządzaniem i vice versa

Listopad 2012: Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Tytuł posteru: Kultura organizacyjna w przestrzeni edukacyjnej-znaczenie dla działalności szkoły

Czerwiec 2012: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w nowoczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji dorosłych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Tytuł referatu: Kultura organizacyjna w oświacie