Gozdzik nowe logo

Zespół Monitorowania Zmian

    w  Kulturze  i  Edukacji

Dr Mirosław Zientarski

 

Mirosław Zientarski

Open Access Publications

Afiliacja, zajmowane stanowisko:
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

 

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe:
Edukacja fizyczna, edukacja zdrowotna
ICT, nowoczesne technologie w procesach nauczania i uczenia się, socjologia edukacji

Pełniona funkcja w zespole:
Implikowanie nowoczesnych technologii do projektów badawczych
Praca nad koncepcją i planami badań

Działalność związana z nauką:
Członek komitetów organizacyjnych wydarzeń naukowych (m.in. Konferencja Natura – Edukacja – Kultura, VII Zjazd Pedagogiczny)
Członek Zespołu ds. Wdrażania e-Learningu w WSIiE
Działacz społeczny w Stowarzyszeniu i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w ramach akcji Ratujmy maluchy
Uczestnik LPP-ERASMUS Programme, w ramach Teaching Staff Mobility (Niemcy, Portugalia)

Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie Rektora WSiIE TWP w Olsztynie - Medal Copernicusa (2009)
Wyróżnienie Rektora WSiIE TWP w Olsztynie – za wzorową opiekę nad Kołem Naukowym Młodych Pedagogów (2010)

Najważniejsze publikacje:
Nalaskowski F., Zientarski M., 7 grzechów głównych konferencji, [w:] Historia i Kultura, 2011/2, Lublin 2012.
Zientarski M., Drama i emocje, [w:] Polski w Praktyce. Czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach, 2009/6.
Zientarski M., Działalność Zakonu Towarzystwa Jezusowego na rzecz wychowania fizycznego na ziemiach polskich, [w:] Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, T. 1: Socjologia, Pedagogika, Malec T. Cz. (red.), Olsztyn 2007.

book icon red Open Access Publications

Ważniejsze konferencje:
Maj 2012: Education, Ethics and the Environment, Toruń
Tytuł referatu: The Delights and the Dilemmas of digital Schooling based on Exception on e-reading

Czerwiec 2009: Pozwólmy dzieciom myśleć – o umiejętnościach matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń
Tytuł referatu: Rozwijanie myślenia uczniów warunkiem twórczego wypełniania zawodu nauczyciela

Lipiec 2008: II Forum Kół Naukowych WSIiE, Olsztyn
Tytuł referatu: Ciało i cielesność w pryzmacie integralnej wizji rozwoju człowieka - wątki pedagogiczne

Maj 2008: II Kętrzyńskie Sympozja Pedagogiczne: Ciało – Sport – Edukacja, Kętrzyn
Tytuł referatu: Sport w szkole. Między naiwnością a optymizmem