Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

Dagna Dejna (PhD)

 

accept 04a

Open Access Publications

Аффилиация, занимаемый пост:
Факультет Педагогических Наук УНК, адъюнкт
Адрес и-мейл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Научные интересы:
Описания традиций культуры бедности
Образовательные ниши как побочный продукт моды и распространенности
Общая педагогика

Выполняемая функция в коллективе:
Подготовка методологических основ и описание планированных исследований

Околонаучная деятельность:
Проведение этнографических исследований на территории школ в варминско-мазурском воеводстве
Научный руководитель Секции Анимации Культуры (Факультет Педагогических Наук УНК)
Воспитатель в Детской Лаборатории Науки (Школа Лаборатория в Торуни)
Сотрудничество с Программой "Проектор – студенческое волонтерство"
Слушательница последипломного обучения «Охрана интеллектуальной собственности» (Варшавский Университет)

Награды и отличия:
Награда Ректора УНК за выдающуюся кандидатскую диссертацию (2011)
Организованная Польским Педагогическим Обществом авторская встреча из цикла Дилеммы, инициативы, пробуждение по случаю издания книги «Амиши. Феномен эндемического воспитания»
Книга «Амиши. Феномен эндемического воспитания» была номинирована к награде журнала «Культура и образование» за наилучшую монографию по проблематике культуры, общества и образования

Самые важные публикации:
Dejna D., Nisza dla amisza. Wartości niezbywalne, granice nieprzekraczalne i obszary tabu jako religijne więzy splatające wspólnotowe więzi, [w:] Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, Katowice - Rollins College, Floryda 2013.
Dejna D., Amisze. Fenomen wychowania endemicznego, Toruń 2012.
Dejna D., Problemy badacza rozpoznającego społeczności niszowe. Badania etnopedagogiczne w zborach amiszów starego zakonu w Pensylwanii w USA, [w:] Teren w ścisłym tego słowa znaczeniu, Szczecin 2012.
Dejna D., Rola wychowania w niszowej, zamkniętej społeczności amiszów starego zakonu, [w:] Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa: wspólne obszary badań. Dziecko i jego wychowanie – między tradycją a współczesnością, Cieszyn 2012.
Dejna D., Ciało w kontekście ekologii głębokiej, [w:] Dzikie życie, 2008/6, Bystra 2008.

book icon red Open Access Publications

Главнейшие конференции:
Listopad 2012: XXV Forum Pedagogów. Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Tytuł referatu: Szkoła amiszów starego zakonu jako niszowa przestrzeń edukacyjna

Listopad 2012:Więzi wspólnoty. Literatura – religia – komparatystyka, Uniwersytet Śląski, Katowice
Tytuł referatu: Wartości niezbywalne, granice nieprzekraczalne i obszary tabu jako religijne więzy splatające wspólnotowe więzi. Przykład społeczności amerykańskich amiszów starego zakonu

Listopad 2012: Pedagogika dziecka. Perspektywy teoretyczne, a praktyka, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Tytuł referatu: Rodzina jako przestrzeń edukacyjna. Fenomen wychowania endemicznego
w niszowej społeczności amiszów starego zakonu

Wrzesień 2012: Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Tytuł referatu: Nauka przed trzydziestką. Nowe prawo i inne zmiany

Marzec 2012: Międzypokoleniowe uczenie się- w teorii, badaniach i praktyce, Uniwersytet Łódzki, Łódź
Tytuł referatu: Ciągłość i endemiczność systemu wartości i jego obrona przed zewnętrznymi wpływami w wielopokoleniowych rodzinach amiszów starego zakonu