Gozdzik nowe logo

Action-research in Contemporary Culture

 and  Education  -  Practice  and  Theory

Iwona Górecka (PhD student)

 

accept 08

Open Access Publications

Аффилиация, занимаемый пост:
Слушательница аспирантуры, Факультет Педагогических Наук УНК

Адрес и-мейл: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Научные интересы:
Проблематика связанная со построением учительских коллективов
Маркетинг образовательных услуг
Общественная коммуникация
Выполняемая функция в коллективе:
Организаторские функции
Работа над концепцией и планами исследований

Oколонаучная деятельность:
Функция Опекуна Андрагогической Секции (Факультет Педагогических Наук УНК)
Координатор и научный руководитель Педагогических Студенческих Конференций (PKS)
Организация I Междисциплинарной Научной Конференции Управление человеческими ресурсами в современной экономике с особым учётом пространства Обучения взрослых людей, июнь 2012, Факультет Экономических Наук и Управления, Факультет Педагогических Наук УНК
Сотрудничество с общепольскими студенческими научными обществами из вузов Познани, Варшавы, Быдгоща, Ольштына, Лодзи
Сотрудничество с Фондом Развития волонтерства (Программа проектор - студенческое волонтерство)

Награды и отличия:
Звание нлучшего студента Факультета Педагогических Наук УНК, награда Ректора УНК
и Декана ФПН (2010)
Звание лучшего выпускника Факультета Педагогических Наук УНК, награда Ректора УНК и Декана ФПН (2010)

Самые важные публикации:
Górecka I., Wizerunek szkół publicznych i niepublicznych – raport z badań własnych, [w:] Edukacja Otwarta, 2011/1, Płock 2011.
Górecka I., Dyskursy młodych andragogów, Olejarz M. (red.) – recenzja, [w:] Rocznik Andragogiczny, 2010, Toruń 2010.
Górecka I., Sprawozdanie z XII Studenckiej Konferencji Naukowej Specjalizacji Andragogicznej. Start zawodowy studentów w obliczu zagrożeń dla gospodarki, [w:] Rocznik Andragogiczny 2009, Toruń 2009.
Górecka I., Sprawozdanie z III Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej (PKS): Pedagogu zaplanuj swą podróż- wybierz alternatywę dla siebie, [w:] Rocznik Andragogiczny 2009, Toruń 2009.

book icon red Open Access Publications

Главнейшие конференции:
Listopad 2012: Współczesna przestrzeń edukacyjna. Geneza, przemiany, nowe znaczenia Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Tytuł posteru: Kultura organizacyjna w przestrzeni edukacyjnej-znaczenie dla działalności szkoły

Czerwiec 2012: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w nowoczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem obszaru edukacji dorosłych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Tytuł referatu: Kultura organizacyjna w oświacie